Garment accessories

Các loại phụ liệu may mặc phổ biến:
– Thun/chun quần
– Thẻ bài, nhãn dệt
– Khóa thắt lưng
– Mắt cáo
– Móc cạp
– Chốt chặn
– Dây đai
– Khoen chữ D
– Dây khóa kéo

Showing all 4 results

Search