Ứng dụng sản phẩm

Khuy nút nhựa
Thời trang thông dụng, phổ thông

Khuy nút kim loại
Thời trang phong cách, trang phục lao động đặc biệt

Khuy nút vật liệu thiên nhiên
Thời trang nguyên bản, gần gũi thiên nhiên

Nhựa UPR (Unsaturated Polyester Reisn)
  • Sản xuất nút áo
  • Làm bồn nước, vỏ tàu thuyền, nắp capo xe tải
  • Làm bình hoa, vật trang trí trong nhà
  • Sản xuất bồn tắm, lavabo
  • Và ứng dụng trong nhiều sản phẩm khác

검색